IZAKI BILDUMA

COLECCIÓN IZAKI

IZAKI COLLECTION

Mugimendua bizitza da, energia da. Mugimendurik ez duen hori hilda dagoela esaten dugu. Itsasoaren olatuak bizitzak duen mugimenduaren islada garbia dira; bizitza beraren baitan sortzen den bizitzaren adierazpen zehatza.

El movimiento es vida, es energía, y cuando algo no tiene movimiento se dice que está muerto. Las olas del mar son un claro ejemplo del movimiento de vida. Una perfecta representación de vida dentro de la vida misma.

Motion is the meaning of life & energy, and where there is motionless is said to be dead. Waves in all aspects of motion be it Ocean, Seas and Foreshores are the best, brightest and most splendid example of life in motion. The best display of life within itself.

chromaluxe art by durero

Materiala: Chromaluxe art
Imprimatzea: Aluminio sublimazioa
Argazki gaia: Itsasoa
Neurriak: 7×7, 12×12, 20×20, 30×15, 40×20, 70×40, neurrira

Argazkilaria: Pablo Azkue

Material: Chromaluxe art
Impresión: Sublimación en aluminio
Temática fotográfica: Mar
Medidas: 7×7, 12×12, 20×20, 30×15, 40×20, 70×40, a medida

Fotógrafo: Pablo Azkue

Material: Chromaluxe art
Print: Aluminum sublimation
thematic: Sea
Sizes: 7×7, 12×12, 20×20, 30×15, 40×20, 70×40,.. by measure

Photographer: Pablo Azkue